Uppmaningen att koka mat- och dricksvattnet gäller fortfarande i Söderkulla centrum och vid Tasträsk i Sibbo