Uppmaningen att koka dricksvattnet gäller förutom Borgå också delar av Askola