Uppmaningen att koka dricksvattnet gäller fortfarande i Borgå