Uppgifter om 2020 års köpfakturor finns nu på stadens webbplats