Uppföljning av ekonomi och verksamhet

Syftet med uppföljningen av ekonomi och verksamhet är att ge stadsfullmäktige och övriga beslutsfattare tillräcklig information om hur de ställda målen har uppnåtts, hur anslagen räcker och inkomstutfallet samt en prognos för årets slut. Rapporterna till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen upprättas två gånger om året utifrån uppgifterna om utfallet för slutet av april och augusti.

Vid sidan av uppföljningsrapporterna om ekonomi får stadsstyrelsen uppgifter om utfallet varje månad.  En uppföljningsrapport om koncernbolagen utarbetas varje kvartal.

Månadsrapportering

Månadsrapport 08/2021

Månadsrapport 05/2021

Månadsrapport 04/2021

Månadsrapport 03/2021 

Månadsrapport 11/2020

Månadsrapport 10/2020

Månadsrapport 7/2020

Månadsrapport 5/2020

Månadsrapport 3/2020

Månadsrapport 11/2019 

Månadsrapport 10/2019

Månadsrapport 9/2019

Månadsrapport 7/2019

Månadsrapport 5/2019

Månadsrapport 3/2019

Månadsrapport 2/2019

Månadsrapport 11/2018

Månadsrapport 10/2018

Månadsrapport 9/2018

Månadsrapport 7/2018

Uppföljningsrapporter

Uppföljningsrapport 3/2021 (september)

Uppföljningsrapport 2/2021 (juni)

Uppföljningsrapport 1/2021 (mars)

Uppföljningsrapport 2/2020

Uppföljningsrapport 1/2020 (april)

Uppföljningsrapport 2/2019 (augusti)

Uppföljningsrapport 1/2019 (april)

Uppföljningsrapport 2/2018 (augusti)

Uppföljningsrapport 1/2018 (april)

Uppföljningsrapport 2/2017 (augusti)

Uppföljningsrapport 1/2017 (april)

Stadens inköpsfakturor

Borgå stad publicerar årligen, efter godkännande av bokslutet, information om sina inköpsfakturor för varor och tjänster. För första gången publiceras informationen för år 2020.

Uppgifterna publiceras som öppna data. En del inköpsfakturor har uteslutits från uppgifterna: inköpsfakturor från Borgå stads affärsverken, intern fakturering, samt majoriteten av fakturor av leverantörer som inte har ett FO-nummer. De största inköpsfakturorna utan FO-nummer har dock lagts till materialet manuellt, men endast så att inga personers dataskydd har riskerats.

Uppgifter om 2020 års köpfakturor