Ungdomstjänsternas hyreslokaler och tjänster

Ungdomstjänsterna hyr ut apparater och tjänster för skolklasser och ungdomsföreningar. Närmare uppgifter om uthyrning och priser hittar du under respektive tjänst här nedan. Hyresvillkor och -anvisningar får du av den som tillhandahåller en tjänst eller av kontaktpersonerna. 

I priserna för hyresapparater och -tjänster ingår mervärdesskatt på 24 procent.