Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat – i övrigt fortsätter restriktionerna huvudsakligen till och med den 7 mars