Ungdomslokalernas dörrar är öppna igen – coronatiden förde med sig nya arbetssätt vid sidan av de gamla