Ungdomslokalerna i Gammelbacka och Vårberga är öppna under mellandagarna