Ungdomslokalerna

Det finns tre ungdomslokaler i Borgå: Zentra i centrum, Kertsi i Gammelbacka och Nuokka i Vårberga.

I ungdomslokalerna ordnas mångsidiga fritidsaktiviteter med en ledare på plats. Lokalerna är i alla avseenden trygga och drogfria. Ungdomslokalerna kan användas helt gratis.

Nyckeln till verksamheten på ungdomslokalerna är ungdomskortet, som du får från ungdomslokalen genom att fylla i och lämna in ungdomskortsblanketten. Kortet är avgiftsfritt och samma kort kan användas på alla ungdomslokaler i Borgå. Med kortet får du använda spelutrustning på ungdomslokalerna och erbjudanden på utfärder och evenemang som ungdomstjänsterna arrangerar.