Ungdomsfullmäktiges ledamöter utbildas till Work Pilots-ambassadörer