Dessa kan även intressera dig

Ungdomsfullmäktige

Borgå ungdomsfullmäktige är ungdomarnas officiella påverkansgrupp. Ungdomsfullmäktiges målsättning är att förbättra de ungas ställning i Borgå och föra fram ungdomarnas åsikter. Ungdomsfullmäktige är representerat i nästan alla nämnder inom Borgå stad. Ungdomsfullmäktige anordnar evenemang och reagerar på aktuella ärenden bland annat i form av initiativ och ställningstaganden.