Ungdomsarbetet fortsätter i Borgå trots undantagstillståndet