Ungdomsarbetarna på webben

Ungdomsarbetarna är anträffbara på webben och olika some-kanaler. Du kan kontakta ungdomsarbetarna via dessa kanaler. Aktuell information hittar du enkelt via Ungdomstjänsternas Instagram och Facebook.

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter: PDF

Ungdomstjänsternas Instagram: nuortenporvoo-deungasborga    

Uppsökande ungdomsarbetes Instagram: porvoonetsiva.borgauppsokande

Ungdomstjänsternas spelverksamhet Instagram: SideQuest

Ungdomstjänsternas spelverksamhets Discord: SideQuest

Facebook: Borgå stads ungdomstjänster
Ungdomsarbetarna: Porvoon nuorisopalvelut + namn

e-post: förnamn.efternamn@porvoo.fi


Ungdomstjänsternas byrå

Nina Jorkama
Chef för ungdomstjänster 
040 550 0580

Tanja Lehtikuusi 
Ungdomsarbetskoordinator
040 809 2255

Mila Eriksson
0400 998 294

Maija Ahtinen
040 485 7808


Mobilt ungdomsarbete

040 192 8728


Ungdomslokalen

Nuokka, Vårberga

Merja Sevilä
040 564 8802
Snapchat: merjanuorisotyo

Tomi Ahonen
040 131 9818
Snapchat: nuokka_tomi

Arvo Koskinen
040 198 4584

Zentra, keskusta

Anna-Emilie Jääskeläinen
040 184 5254   
Snapchat: anna_zentra                 

Ahti Herttua
040 860 1510
Snapchat:ahtizentra
Discord: Nuorisotyöntekijä Ahti#4384

Lasse Yrjölä
040 559 7484
Snapchat: lasseyrjola         

Petra Backman
petra.backman2@porvoo.fi
040 138 9440
Snapchat: petra_zentra

Heini Jalkanen
040 131 9262
Snapchat: heini_zentra

Kertsi, Gammelbacka

Miika Koistinen
040 686 3665
Snapchat: miika_kertsi        

Susanna Eklund
040 197 2603

Mats Holmström
040 197 1865
Snapchat: gubbemats
Discord: Nuorisotyöntekijä Mats#5535  

Emilia Söderström
040 587 3174


Uppsökande ungdomsarbete

Jarmo Veijalainen
040 527 2695 

Milla Peltola
040 614 9861
Instagram: porvoonetsivamilla
Snapchat: Milla Peltola Etsivä       

Bodil Malmsten
040 032 2211
Instagram: porvoonetsivabodi
Snapchat: bmalmsten5

Paavo Piironen
040 568 8210

Jan Laakso
040 559 3110


Målinriktat ungdomsarbete 

Charlotta Österberg
040 860 4585
Instagram: lottaporvoonnuorisotyo
Snapchat: losterberg2019

Pirjo Pietikäinen
040 489 1929
Instagram: pirjo_porvoonnuorisotyo
Snapchat: pirjonuorisotyo

Karin Strengell
040 139 7511
Snapchat: karinzentra


Skolungdomsarbete Håven-projektet åk 3-6

Matti Valasti
040 197 7575

Erica Wallén
040 191 9545
Snapchat: erica_nuokka


Navigatorn

Leena Thesleff
040 190 5736

Erika Lindholm
040 611 6976

Juha Westerlund
040 084 0474 

Janne Koskelainen 
040 569 7425    

ohjaamo@porvoo.fi
040 676 1442
Instagram: ohjaamoporvoo
Facebook: Ohjaamo Porvoo/ Navigatorn Borgå
Snapchat: ohjaamoporvoo 

www.koppari.fi
Koppari-chat