Ungdomsarbetare rör sig i staden under skolavslutningskvällen