Unga uppskattar friluftsområden och motionsmöjligheter – önskemål finns också