Unga ambassadörer för sommarmusik musicerar på olika håll i Borgå centrum i juli