De unga

Skate- och pumptrackbanor är färdiga

Den splitternya närmotionsplatsen i Vårberga, i hörnet av Laxvägen och Viltvägen, är nu färdig. Invigningen av banorna avlöper kl. 15–18 tisdagen den 16 oktober. Näridrottsplatsen har planerats särskilt för behoven för barn och ungdomar

Läs mera här

Klubbar på ungdomslokaler

Klubbar för barn i åk 3-4 börjar igen på ungdomslokalerna. Klubbarna dras av ungdomar som har gått ungdomstjänsternas klubbledarutbildning.

Läs mer och anmäl dig

Talent Factory kommer igen 

Talent Factory är ett talangevenemang för östnyländska ungdomar. Anmälningar är under tiden 1.10. - 1.11. Du kan delta med i Talent Factory ensam eller i grupp och uttagningen arrangeras den 5:e och 7.11 i ungdomslokalen Zentra. Finalen arrangeras på lördagen 8.12. i kulturhuset Grand.

Läs mera om Talent Factory i Borgå

Anmäla sig med i Talent Factory här

Ungdomsfullmäktige val i November

I november välja nya medlemmar till ungdomsfullmäktige för tiden 1.1.2019–31.12.2020. I valet väljs 24 medlemmar och 10 suppleanter till Borgå ungdomsfullmäktige. Alla borgåbor som är födda år 1999-2004 kan ställa upp i valet. Tid att ställa upp i valet har de unga fram till den 26 oktober. 

Valtidtabell

1. - 26.10. Kandidatnominering

9.11. Förhandsröstning i Lundi köpcentrum kl. 14–17, andra våningen

15.11. Valdag

Tilläggsinfomation om ungdomsfullmäktige valet Petra Backman