De unga

Ungdomsarbetarna och Navigatorn dejourerar 

Ungdomsarbetarna och informations- och rådgivningskontor Navigatorn dejourerar dagligen på webben och olika some-kanaler. Aktuell information hittar du enkelt via Ungdomstjänsternas Instagram och Facebook.

Ungdomstjänsterna på sociala medier- tidtabell

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter


Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Ungdomslokalerna i Gammelbacka och Vårberga samt Zentra i centrum stänger från och med 16.3. Också infokontoret Navigatorn för unga stänger sina dörrar.

Ungdomsarbetarna och Navigatorns personal dejourerar på webben medan dörrarna är stängda och spelverksamheten styrs på distans. Det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetets personal når man som normalt.

Borgå stad inhiberar alla de publiktillställningar, evenemang som staden ordnar samt kultur- och fritidstjänsternas gruppfunktioner till slutet av maj. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.

Meddelande


Ansökningstiden för stadens bidrag börjar

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar måndagen 2.3 och löper ut tisdagen 31.3.2020 kl. 15.00.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Man kan få hjälp med att fylla i ansökan på stadens servicekontor Kompassen, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi
Krämaretorget B, 06100 Borgå, öppet mån–fre kl. 9–16.

Vid beviljande av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen fastställt och de av nämnderna fastställda bidragsanvisningarna och grunderna för beviljande.

Ytterligare information och ansökningsblanketter