De unga

Ungdomstjänsternas lokaler och mobilt ungdomsarbete

Ungdomslokalerna är stängda 25.5.–11.8. och öppnar igen på hösten då skolorna börjar måndagen den 12.8. I juni kan du träffa ungdomsarbetarna på läger, olika evenemang och i det mobila ungdomsarbetet.

Ungdomstjänsternas byrå är stängd under tiden 8.7. - 31.7.2019

Navigatorn är stängd under tiden 8.7. - 4.8.2019. 

Mobilt ungdomsarbete åker hela sommaren, förutom veckorna 29-30 (15.7. - 28.7.). Mer information om mobilt ungdomsarbete och tidtabeller här

Ungdomstjänsternas sommarverksamhet 2019

Borgå stads kultur- och fritidstjänsternas sommarverksamhet för skolelever och familjer.

Mer information och anmälningar

Utflykt för unga till evenemanget Assembly Summer 2019

Borgå stads ungdomstjänster ordnar en utflykt till evenemanget Summer Assembly i Helsingfors den 1–4 augusti. Vi åker till landets största spel- och datorfestival med gemensam transport och två ungdomsarbetare åker med. I utflykten kan delta 13–17-åriga ungdomar med vårdnadshavarens tillstånd.

Mer information och anmälningar

Utflykt för hela familjen till Elämä lapselle -konserten onsdagen den 11.9.2019

Borgå ungdomstjänster ordnar en utflykt för hela familjen till Elämä Lapselle -konserten, som ordnas i Helsingfors Hartwall Arenan onsdag 11.9.2019. Med på konserten får komma elever i åk 4 och äldre ungdomar, med vårdnadshavarens tillstånd. Yngre barn kan delta i sällskap av vårdnadshavare. Varje deltagare anmäls separat (också vårdnadshavare).

Mera infomation och anmälningar