De unga

Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat

På ungdomslokalerna fortsätter verksamhetsgrupper med förhandsanmälan för 6 personer Anmäl dig till verksamhetsgrupperna

Ungdomslokalernas dörrar är stängda men de öppnas skilt för de som anmält sig till verksamhetsgrupperna. I verksamheten håller man två meters avstånd, sörjer för god handhygien och alla personer över 12 år använder munskydd.

Ungdomsarbetarna fortsätter verksamheten utomhus, på skolorna och digitalt. Dessutom träffar de vid behov barn och unga, som är i behov av särskilt stöd, på ett tryggt sätt också inomhus.

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar i förstahand på distans och med tidsbeställning må-to kl. 12.30-16.

Bandlokalerna är stängda.

Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler.

Ungdomstjänsternas Instagram

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:

Rekommendationer och begränsningar


Spelverksamhet SideQuest

Ungdomstjänsternas spellokal finns i Monttu i ungdomslokalen Zentra. Ungdomstjänsternas spelverksamhet är till för alla ungdomar, oavsett kön eller spelfärdigheter. Vårt mål är att stödja och fostra barn och unga i ”smart” spelande. Vi diskuterar aktivt med ungdomarna om spelande som en del av en balanserad vardag.

Man kan kontakta ungdomsarbetarna för att prata eller spela med på ungdomstjänsternas Discord-kanal SideQuest. Kanalen är öppen må och ons kl. 16-20, fre kl. 16-22 och lö kl. 17-22.

Ungdomstjänsternas Discord-kanal

Ungdomstjänsternas Twitch


Det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetet 

Det uppsökande och målinrikade ungdomsarbetet kan kontaktas, om du funderar på din egen livssituation eller oroar dig för en närstående. Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga i åldern 16–29 år och det målinriktade ungdomsarbetet för unga i årskurs 7–9. 

Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete


Navigatorn ger råd

Via Kopparis chat får du tag på en anställd vid Navigatorn från måndag till torsdag kl. 12.30-16.

Koppari- chat

Aktuell information hittar du lätt på Navigatorns
Instagram
Facebook


Podcast för unga

Ungdomsarbetarna bestämmde sig för att göra en podcast riktad till ungdomar, ungsnack. När pandemin bröt ut så hade vi inte möjlighet att träffa ungdomar på samma sätt som vi normalt gör. I podcasten behandlar vi olika teman, både lättare och tyngre, röda tråden är välmående. 

Podcasten är på svenska och det läggs upp på Spotify och Soundcloud. 

Lyssna på podcasten här.