De unga

Sommarverksamhet 2021

Ungdomstjänsternas sommarverksamhet har publicerats! Anmälningstiden för sommaraktiviteterna börjar 11.5 kl. 9. Mera information om lägren samt sommarverksamheten hittas på Kultur- och fritidstjänsternas gemensamma sommarverksamhets sida. Läs mera


Mobilt ungdomsarbete

Det mobila ungdomsarbetet startar sin motor också i denna sommaren. Ungdomsarbetarna rör sig på olika håll i Borgå med sin nya bil LIMO. Syftet är att träffa unga i olika områden i staden och utvidga verksamheten till områden utanför centrum.

De unga får själva önska vart det mobila ungdomsarbetet ska komma just den dagen. Ungdomarna kan skicka sina önskemål via sociala medier och WhatsApp, tfn 040 1928728.

Följ oss också på
Instagramissa @liikkuva_nuorisotyo_porvoo och
Snapchatissa @liikkuvanuoriso


Ungdomsfullmäktiges valpanel för unga

Ufu ordnar en egen valpanel för unga onsdagen 2.6 kl. 17-19 Kulturhuset Grand.
Itäväylä striimar tillställningen, kan kollas YouTube.

Länken till streamet


Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat

Ungdomslokalerna är på sommarpaus. 

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar i förstahand på distans och med tidsbeställning må-to kl. 12.30-16.

Bandlokalerna är stängda.

Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler.

Ungdomstjänsternas Instagram

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:

Rekommendationer och begränsningar


Spelverksamhet SideQuest

Ungdomstjänsternas spellokal finns i Monttu i ungdomslokalen Zentra. Ungdomstjänsternas spelverksamhet är till för alla ungdomar, oavsett kön eller spelfärdigheter. Vårt mål är att stödja och fostra barn och unga i ”smart” spelande. Vi diskuterar aktivt med ungdomarna om spelande som en del av en balanserad vardag.

Man kan kontakta ungdomsarbetarna för att prata eller spela med på ungdomstjänsternas Discord-kanal SideQuest. Kanalen är öppen må och ons kl. 16-20, fre kl. 16-22 och lö kl. 17-22.

Ungdomstjänsternas Discord-kanal

Ungdomstjänsternas Twitch


Det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetet 

Det uppsökande och målinrikade ungdomsarbetet kan kontaktas, om du funderar på din egen livssituation eller oroar dig för en närstående. Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga i åldern 16–29 år och det målinriktade ungdomsarbetet för unga i årskurs 7–9. 

Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete


Navigatorn ger råd

Via Kopparis chat får du tag på en anställd vid Navigatorn från måndag till torsdag kl. 12.30-16.

Koppari- chat

Aktuell information hittar du lätt på Navigatorns
Instagram
Facebook


Podcast för unga

Ungdomsarbetarna bestämmde sig för att göra en podcast riktad till ungdomar, ungsnack. När pandemin bröt ut så hade vi inte möjlighet att träffa ungdomar på samma sätt som vi normalt gör. I podcasten behandlar vi olika teman, både lättare och tyngre, röda tråden är välmående. 

Podcasten är på svenska och det läggs upp på Spotify och Soundcloud. 

Lyssna på podcasten här.