De unga

Skolelevers sommarlov 2018

Bekanta dig med program

Mobilt ungdomsarbete kör igång 4.6.2018

I sommar arbetar ungdomstjänsterna i Borgå på ett nytt sätt, genom mobilt ungdomsarbete. Från början av juni rör sig ungdomsarbetarna förutom med cykel och till fots också med bil på olika håll i Borgå. Målet är att träffa unga i olika områden i staden och att ordna verksamhet också utanför centrum.

Ungdomslokalerna håller sommarpaus, så genom att röra sig från en plats till en annan får ungdomsarbetarna möjlighet att träffa unga i deras egen miljö. Man vill sprida ungdomsarbetet utanför centrum också till byar där bussturerna är få och de unga kanske inte kan ta sig till centrum och tjänsterna där. Dessutom hoppas man nå sådana unga som inte vanligtvis besöker ungdomslokalerna.

Läs mera