De unga

Ungdomstjänsternas höstlovsverksamhet 2021

Ungdomstjänsternas höstverksamhet har publicerats! Anmälningstiden för höstlovsraktiviteterna börjar 21.9. kl. 9. Mera information om lägren samt höstverksamheten hittas på Kultur- och fritidstjänsternas gemensamma sommarverksamhets sida. Läs mera


Kokonudden utvecklas nu!

Deltagandeprocessen i Kokon idrottscentrum har inletts och Borgå stad kartlägger på många sätt Borgåbornas och andra intressegruppers synpunkter på konceptutkastet. Du kan säga din åsikt i en enkät som är öppen för alla. Enkäten kan besvaras senast den 15.10.

Besvara enkäten


Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat

Ungdomslokalerna öppnas onsdagen den 11.8.2021 

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar i förstahand på distans och med tidsbeställning må-to kl. 12.30-16.

Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Ungdomstjänsternas kontaktuppgifter

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler.

Ungdomstjänsternas Instagram

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:

Rekommendationer och begränsningar


Spelverksamhet SideQuest

Ungdomstjänsternas spellokal finns i Monttu i ungdomslokalen Zentra. Ungdomstjänsternas spelverksamhet är till för alla ungdomar, oavsett kön eller spelfärdigheter. Vårt mål är att stödja och fostra barn och unga i ”smart” spelande. Vi diskuterar aktivt med ungdomarna om spelande som en del av en balanserad vardag.

Ungdomstjänsternas Discord-kanal

Ungdomstjänsternas Twitch


Det uppsökande och målinriktade ungdomsarbetet 

Det uppsökande och målinrikade ungdomsarbetet kan kontaktas, om du funderar på din egen livssituation eller oroar dig för en närstående. Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga i åldern 16–29 år och det målinriktade ungdomsarbetet för unga i årskurs 7–9. 

Uppsökande och målinriktat ungdomsarbete


Navigatorn ger råd

Navigatorn är öppen må-to kl. 12:30-16 utan tidsbeställning. Du hittar oss på adressen Mannerheimgatan 20 E. Du kan även nå oss på numret 040 676 1442. 

Via Kopparis chat får du tag på en anställd vid Navigatorn från måndag till torsdag kl. 12.30-16.

Koppari- chat

Aktuell information hittar du lätt på Navigatorns
Instagram
Facebook


Podcast för unga

Ungdomsarbetarna bestämmde sig för att göra en podcast riktad till ungdomar, ungsnack. När pandemin bröt ut så hade vi inte möjlighet att träffa ungdomar på samma sätt som vi normalt gör. I podcasten behandlar vi olika teman, både lättare och tyngre, röda tråden är välmående. 

Podcasten är på svenska och det läggs upp på Spotify och Soundcloud. 

Lyssna på podcasten: Soundcloud 

Lyssna på podcasten: Spotify