Undervisningslokalerna i Linnajoen koulu renoverade – de sista arbetena slutförs på hösten