Dessa kan även intressera dig

Undertecknande av köpebrev eller arrendeavtal

Man kan slutföra tomtköpet eller ingå arrendeavtal när byggnadsinspektören har godkänt preliminärä planer.

Köpebrevet eller arrendeavtalet görs under reserveringstiden för tomten. Om köpebrevet eller arrendeavtalet inte undertecknas under reserveringstiden är reserveringen inte längre i kraft.

Då arrendeavtalet undertecknas betalar arrendatorn arrendeavgiften för det pågående året och styckningskostnaderna för tomten.

Reserveringsavgiften räknas till godo i samband med tomtaffären eller den första arrendeavgiften.

Du måste köpa tomten eller underteckna arrendeavtalet innan du kan ansöka om bygglov.

Lagfart eller inskrivning av arrenderätt

Överlåtelseskatten (4 % av köpepriset + styckningskostnaderna) ska betalas innan du söker lagfart.

Avgifter för vatten och byggnadstillsyn