Understöd för att förbättra bostadsförhållandena för specialgrupper kan sökas