Undersökningen av inomhusluften i Keskuskoulus förskolelokaler har framskridit