Undersökningen av inneluften i Kvarnbackens skola blir färdig i maj