Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Strömborgska skolan