Tullportsgatan 20

Staden har två ovanligheter att erbjuda: två egnahemshustomter mitt i ett bebyggt område i närheten av centrum, i hörnet mellan Tullportsgatan och Östermalmsgatan. Området är trivsamt egnahemshusområde. Sydväst om tomterna finns en liten park. Det är mindre än en kilometer till den mångsidiga kommersiella och offentliga service som finns i Borgå centrum.

Centrala saker att ta i beaktande då tomterna bebyggs är trähus, sadeltak, två våningar och en färgsättning som lämpar sig till omgivningen.

I tabellen här under ser du tomterna som finns till salu i området.
Klicka på fastighetens nummer och beräkna tomtens anskaffningskostnader.

Bilder från Tullportsgatan 20