Trygghetstelefonerna inom hemservicen fungerar igen