Anvisningar för aktörer som levererar livsmedel till sina kunder under undantagstillståndet på grund av coronaviruset:

Under detta undantagstillstånd:
- Livsmedlen ska samlas, packas och transporteras med engångshandskar på händerna. Alla personer som behandlar livsmedlen ska även absolut vara friska. Om man har ens lite symtom i andningsvägarna (snuva, hosta, halsont, feber) så ska man inte gå till jobbet.
- Chauffören får inte gå in i bostaden.
- För att ta emot betalningen lönar det sig att föredra sätt där man undviker extra beröring, dvs. använda kontaktlös betalning, pay eller en betalning av produkterna på förhand eller mot faktura. Om detta inte är möjligt utan betalningen sker med kontanter ska mottagaren använda engångshandskar som byts ut efter varje kund och händerna ska då desinficeras. Vid bytet av engångshandskar ska man vara försiktig med att inte vidröra handskarnas utsida vid bytet och även ha med sig en påse för de använda handskarna. Även eventuella beröringsytor såsom betalterminalen ska rengöras effektivt efter varje kund. Handhygienen ska beaktas oavsett hur kunden betalar!
- Det lönar sig även att påminna kunderna om att snabbt sätta produkterna i kylen. Många kan nu beställa större mängder produkter vilket förlänger förvaringstiden.
- Vid leveranser till många kunder lönar det sig att dela in kundflödet så att det samtidigt endast finns några kunder på plats och man ska även påminna köande kunder om att hålla en meters mellanrum. Om det finns flera försäljningsställen på samma plats ska de placeras så att de är tillräckligt långt från varandra.

Dessutom gäller samma regler vid hemleveranserna som vid normala fall:
- Temperaturen för produkter som kräver kylförvaring ska under transporten vara +6 °C eller lägre. Frysta varor ska förvaras i -18°C
- (En tillfällig avvikelse i temperaturerna på högst tre grader under transporten är tillåten).
- Användningen av kyltransportlådor och kylklampar rekommenderas och är nödvändig då temperaturerna stiger. Transportlokalerna och -redskapen ska hållas rena.
- Temperaturen av livsmedel som transporteras varma ska under transporten vara minst 60°C.
- Transporttiden kan vara högst två timmar (eller så ska transportbilen vara temperaturreglerad och ha automatisk temperaturkontroll).

Vid undantagstillståndet behövs inget egentligt tillstånd för hemleveransen. Egenkontrollen ska granska de lagstadgade gränsvärdena för lätt fördärvliga produkter och frysta varor (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011).
I denna exceptionella situation kan anvisningarna förändras mycket snabbt så det är bra att även vara förberedd på detta. 
Anvisningarna i pdf-format
På Livsmedelsverkets sidor finns anvisningar för hemleveranserna under undantagstillstånd:

Läs mera om Hemleveranser av livsmedel

Transporterar du mat under undantagsförhållanden? (på finska) Livsmedelsverket