Träkvartersseminarium den 20 september: Träbyggnadsprojekt för ett helt kvarter i Borgå