Trafikförsöken

Borgå stad gör trafikförsök i huvudsak i centrumområdet. Avsikten med försöken är att hitta nya lösningar för att sammanjämka alla trafikformer och att skapa en trivsammare stadsmiljö i Borgå centrum. På grund av erfarenheterna av försöken kan lösningarna också bli permanenta.

Trafikförsöken inleddes sommaren 2019 och avsikten är att göra nya försök varje år i synnerhet på somrarna. På sommaren 2020 görs ett försök på Ågatan. Mera information om trafikförsöken finns bakom länkarna nedan:

Trafikförsöken år 2019

Trafikförsöket år 2020