Skip to content

Trafiken kan igen köra längs Gamla Kungsvägen 10.8.

Pga. ett läckage stängdes Gamla Kungsvägen mellan Tunnbindarebacken-Wadenströmståget. Vägen är nu öppnad för trafik. Vägbeläggningsarbetena påbörjas under nästa vecka.

10.8.2017 14:57

Categories: Borgå vatten