Trafiken kan igen köra längs Gamla Kungsvägen 10.8.