Trafikdirigering och extra toaletter under superveckoslutet med julmarknader 8–10 december