Skip to content

Trafikdirigering och extra toaletter under superveckoslutet med julmarknader 8–10 december

.

Det arrangeras ett flertal julmarknader i Borgå under veckoslutet 8–10.12. Tiotals charterbussar kommer till staden med människor från olika delar av landet. På grund av evenemangen ökar Borgå stad skyltningen till parkeringsplatserna och vissa områden reserveras för bussar.

I närheten av parkeringsområdena finns trafikdirigering och av säkerhetsskäl stängs Gamla bron helt för motorfordonstrafik. Tillfälliga toaletter placeras ut vid parkeringsplatsen vid Gamla bron och vid åstranden.

Ta stadsbussen från marknad till marknad

En gratis stadsbuss trafikerar från parkeringsområdena till närheten av marknadsplatserna. 

Hållplatser: Man kan stiga på bussen vid de vanliga hållplatserna längs rutten, dessutom hållplatser vid Gamla Helsingforsvägen (vid kanonen) och vid Krämaregatan.

Bekanta dig med ruttkartan

Tilläggsuppgifter angående trafikarrangemangen: Hanna Linna-Varis, trafikingenjör, tfn 040 529 0278

Julen i Borgå

1.12.2017 10:25

Categories: Trafik och gator Företag