Trafik och parkering

  • Invånarna i Borgå gör i snitt 3,2 resor dagligen, vars sammanlagda längd är cirka 44 kilometer.
  • En tredjedel av resorna görs till fots eller med cykel, cirka åtta procent med kollektivtrafiken och 58 procent med personbilar, antingen som förare eller passagerare.
  • Av Borgåborna arbetar 65 procent i den egna kommunen och 24,8 procent i huvudstadsregionen.
  • Ökningen av antalet personer som pendlar till huvudstadsregionen har under de senaste åren avstannat.

Byaskjussen

Byaskjusservicen trafikerar mellan de norra byarna i Borgå och centrum. Skjussen kör till den 29. maj 2021 och är riktad till invånare Borgås norra och östra byar samt Askolas sydligaste delar, för deras behov att röra sig. 

Byaskjussen


Stadscyklar

Cyklarna hyrs genom Donkey Republic -applikationen som kan laddas ner från Google Play eller AppStore.

Prislistan

Tilläggsinformation om stadscyklarna

Busstidtabeller

Har du funderat på hur bussarna går på landsbygden? Harmar det att byta till vinterdäck och att köra i mörker?

Busstidtabellerna finns på sidan matkahuolto.fi. Lokaltrafikens tidtabeller finns på Borgå Trafiks sidor.

Här kan du i realtid kontrollera var lokaltrafikens bussar rör sig. 

Observera att tidtabellerna kan förändras snabbare än vanligt på grund av coronasituationen!

Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå

Borgå stads och Nylands NTM-centrals nya Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå är färdig. Bekanta dig med planen här Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå

Tag kontakt

Ni kan kontakta oss via Respons och rådgivning