Trafik och parkering

  • Invånarna i Borgå gör i snitt 3,2 resor dagligen, vars sammanlagda längd är cirka 44 kilometer.
  • En tredjedel av resorna görs till fots eller med cykel, cirka åtta procent med kollektivtrafiken och 58 procent med personbilar, antingen som förare eller passagerare.
  • Av Borgåborna arbetar 65 procent i den egna kommunen och 24,8 procent i huvudstadsregionen.
  • Ökningen av antalet personer som pendlar till huvudstadsregionen har under de senaste åren avstannat.

Aktuellt

Byaskjussen


Stadscyklar

Cyklarna hyrs genom Donkey Republic -applikationen som kan laddas ner från Google Play eller AppStore.

Prislistan

Tilläggsinformation om stadscyklarna

Busstidtabeller

Har du funderat på hur bussarna går på landsbygden? Harmar det att byta till vinterdäck och att köra i mörker?

En samlad tidtabell för bussarna som kör till byarna hittar du från matkahuolto.fi. Kontrollera om du kan ändra ditt resande till ett mera hållbart sätt!

I tidtabellen fattas centrumlinjerna 1, 1A och 2 samt linjerna till Helsingfors. De hittas lättast från Borgå Trafiks eller Matkahuoltos sidor.

Här kan du i realtid kontrollera var lokaltrafikens bussar rör sig.

Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå

Borgå stads och Nylands NTM-centrals nya Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå är färdig. Bekanta dig med planen här Plan för tryggt och hållbart resande i Borgå

Tag kontakt

Ni kan kontakta oss via Respons och rådgivning