Trafik- och kommunikationsministeriet publicerade en utredning om Östbanan