Trafik

Borgå stad utvecklar stadsstrukturen till mer energieffektiv och minskar de samhällskostnader som trafiken medför. Ett mål är också att minska utsläppen och bullret. En energieffektiv stadsstruktur med korta avstånd gör det lätt att exempelvis gå och cykla. Till exempel gynnande av gång- och cykeltrafik minskar stadens behov av att investera i parkeringen och gatunätet. 

Också kommunen och hela den offentliga ekonomin har nytta av hållbara resor. Kostnaderna för hälsovården är mindre om invånarna har bättre kondition och olyckor sker mer sällan. Om man skulle gå och cykla 20 procent mera, skulle besparingarna vara uppskattningsvis upp till 3,7 miljoner euro årligen endast genom en minskad dödlighet. En femtedel av vårt koldioxidutsläpp kommer från trafiken, och det är ytterst viktigt för förebyggande av klimatförändringen att trafikutsläppen minskas.

Fiksusti töihin! (på finska)