Traditionslandskap

Traditionslandskap kallas sådana sveder, gärden, ängar och hagmarker som uppstått genom traditionell markanvändning, till exempel svedjebruk, slåtter och bete. I dem är artbeståndet mångsidigt och landskapen är värdefulla livsmiljöer.

Borgbacken och Marens vik hör till våra värdefulla traditionslandskap.

Traditionslandskap i Borgå

  • Borgbacken
  • Ängen vid Koivuniemi gård, Prästträsket
  • Kardrags hällebergsängar
  • Strandängen i Söderby
  • Kallola äng
  • Strandängen i Österby
  • Kråkö hage
  • Hällebergsängen vid Postbacken i Illby