Trädgårdslotter

Trädgårdslotter finns på följande ställen:

  • Intill Borgbackens vattentäkt
  • I Gammelbacka vid vägen till småbåtshamnen
  • Intill Kokonhallen
  • I Skaftkärr i ändan av Sampovägen

Hyrning av trädgårdslotter:

Alla trädgårdslotter i staden har hyrts ut till Borgå Fritidsodlare rf, som svarar för uthyrningen i andra hand. På trädgårdslotterna ska stadens användarregler alltid följas.

Via länk längst ner på sidan hittar du information om trädgårdslotterna och föreningens kontaktuppgifter.