Torg, Parkgatan och K23

Utvecklingsprojekt för centrum 2019


På hösten 2019 presenterades samtidigt tre betydande utvecklingsprojekt för centrum.

Framställningen på presskonferensen 24.10.2019

Borgå Torg

Uppdatering av detaljplanen för empirecentrum och torgområdet.

Projektets sidor: Torget 

Materialet på presskonfensen 24.10.2019:

Vision och skiss för den nya detaljplanen (ALA, Masu planning, Sitowise, på finska)

Bildskiss Torg atmosfär om kvällarna (Bild: Arkkitehtitoimisto ALA)

Bildskiss Torg en vacker och attraktiv plats (Bild: Arkkitehtitoimisto ALA)

Bildskiss Torg midaxel (Bild: Arkkitehtitoimisto ALA)

Resultat av förfrågan 31.1.2020

Borgå Parkgata

Utveckling av den västra infartsvägen (Västra Mannerheimleden) till Borgå parkgata.

Projektets sidor: Borgå Parkgata

Materialet på presskonfensen 24.10.2019:

Översiktskarta

Dispositionsplanens kartor

Borgå Parkgata -rapport (på finska)

Bildskiss österut från skvären (Bild: Sitowise Oy / Ola Design)

Bildskiss västerut från korsningen av Tolkisvägen (Bild: Sitowise Oy / Ola Design)

Det var möjligt att ge respons på materialet till 7.1.2020. Sammandrag över responsen 21.1.2020:
Respons om dispositionsplanen för Borgå parkgata

Infartsparkering och ABC

Utvecklingsprojekt gällande ett privat serviceställe och ett område för stadens anslutningsparkering.

Projektets sidor: Infartsparkering och ABC

Materialet på presskonfensen 24.10.2019:

541 Detaljplan Infartsparkering och ABC

541 Beskrivning av detaljplan

541 illustration

Bildskiss: serviceställe för trafiken (Bild: FCG Arkkitehdit)

Bildskiss: infartsställe (Bild: FCG Arkkitehdit)

K23

Kvarteret 23 är ett centralt affärskvarter vid torgets nordvästra hörn där byggbeståndet är från 1980-talet. För kvarteret har utarbetats en övergripande utvecklingsplan till en grund för den fortsatta planeringen och för förhandlingarna med fastighetsägarna. Projektet har ännu inte utvecklats till ett eget detaljplaneprojekt.

Materialet på presskonfensen 24.10.2019: 

Serie av urbana rum (Bild: Borgå stad)

Bildskiss: utsikt från Krämaretorget (Bild: Borgå stad/LUMART)