Torg och områden som hyrs ut

Borgå stad hyr ut torg-, park- och gatuområden

 • för försäljning och evenemang
 • som reklamplatser
 • för avspärrning av gatuområde
 • till glasskiosker
 • till caféernas uteserveringar sommartid
 • för försäljning av bär

Följande områden hyrs ut:

 • Salutorget
 • Rådhustorget (Museitorget)
 • Torgområden på åstranden
 • Torgområdet vid Lundagatan
 • Navigationsplanen
 • Planen vid Vinnarvägen

På Salutorget och gatuområdet vid Borgå å ordnas varje år vår- och höstmarknad. Under marknaden är gatorna stängda för biltrafik.

Torgområdet vid Konstfabrikens Alexanderskvären hyrs av: