Framlagt förslag till detaljplan 17.6.-14.9.2020.

Planområdet ligger i Borgå centrum, omfattar torget, parken vid Stadshusgatan samt en del av Lundagatan. Målet för planeringen är att förbättra stadsbilden, förbättra trafikregleringarna och stadsgrönskan, utöka tjänsterna samt utveckla vistelsemiljön.

Nedan hittar du konseptbilder på det nya torget i olika årstider, samt stadsplanförslag med beskrivning.