Toner i Konsthallen redan fjärde år – under hösten blir det tre konserter