Tomter och markområden

Markpolitikenheten verkar huvudsakligen elektroniskt. Eventuella förhandlingar görs som distansmöten eller per telefon. Arbetstagarna är anträffbara per telefon och e-post.

Egnahemstomter

Staden erbjuder varje år nya egnahemstomter. Tomter kan sökas av både privatpersoner och byggföretag.

Bekanta dig med egnahemstomter

Flervåningshus- och radhustomter

Flervåningshus- och radhustomter kan sökas förtlopande och de reserveras för den första sökanden. Staden ordnar också anbudsförfaranden för flervånings- och radhustomter.

Bekanta dig med flervåningshus- och radhustomter

Företagstomter

Lediga företagstomter kan sökas fortlöpande.

Bekanta dig med företagstomter

Stadsfullmäktige fattar beslut om priserna och överlåtelsevillkoren för tomterna varje år. Tomtpriset för centrumområdet bestäms separat för varje tomt.