Tomter för flervåningshus och radhus

Borgå erbjuder radhustomter på östra sidan av staden. I Majberget, cirka tre kilometer sydost om centrum, finns flera tomter. Området är en del av Skaftkärr energieffektiva bostadsområde. Inom de närmaste åren kommer det höghustomter till salu på västra sidan av Borgå, då den första detaljplanen för Borgå parkgata blir färdig.

Lediga höghus- och radhustomter som kan sökas fortlöpande reserveras vanligtvis till den första sökanden. Staden organiserar också anbudsförfaranden för dessa. I tomtöverlåtelsen beaktas stadens bostadspolitiska mål. Kontakta stadens enhet för markanskaffning och överlåtelse.

Kontaktuppgifter till markanskaffning och överlåtels

Lediga flervånings- och radhustomterna 

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.