Tomter för flervåningshus och radhus

I Borgå finns det tomter för hög- och radhus på olika håll i staden. Tomter finns till exempel nära centrum i Svalåkerns bostadsområde precis vid Kokon idrotts- och rekreationsområde. Cirka tre kilometer sydost om centrum i Majberget, som är en del av Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde. Det finns radhustomter väster om Borgå längs goda transportförbindelser i Västra Haiko och Smultronängen.

Lediga höghus- och radhustomter som kan sökas fortlöpande reserveras vanligtvis till den första sökanden. Staden organiserar också anbudsförfaranden för dessa. I tomtöverlåtelsen beaktas stadens bostadspolitiska mål. Kontakta stadens enhet för markanskaffning och överlåtelse.

Kontaktuppgifter till markanskaffning och överlåtels

I tabellen här under ser du flervånings- och radhustomterna som finns till salu