Tomter för flervåningshus och radhus

Lediga tomter för flervåningshus och radhus som kan sökas fortlöpande reserveras i allmänhet för den första sökanden. Staden ordnar också anbudsförfaranden för dessa, Vid tomtöverlåtelsen beaktas stadens bostadspolitiska mål. Kontakta stadens enhet för anskaffning och överlåtelse av mark.