Tobaksprodukter, nikotinvätskor, preparat avsedda för nikotinersättningsterapi, försäljning och tillsyn

Frågor i anslutning till försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor och preparat avsedda för nikotinersättningsterapi och förbud och begränsning av tobaksrökning hör till kommunens uppgifter.

Det övergripande syftet med tobakslagen är att skydda befolkningen från de hälsoolägenheter som tobaksrökning medför.

Försäljningen av tobak, nikotinvätskor och preparat avsedda för nikotinersättningsterapi förutsätter tillstånd och målet är att minska vanan att röka och förhindra att minderåriga får tag på tobaksprodukter. Samtidigt strävar man efter att förhindra att olagligt importerade och förbjudna tobaksprodukter sprids via de lagliga distributionskanalerna.

Totalreformen av tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016. Lagen ger bostadssammanslutningar rätt att ansöka om rökförbud på balkongerna till lägenheterna, utomhusområden som används av lägenheterna och till och med inne i lägenheterna. Rökförbuden meddelas på ansökan av bostadssammanslutningen av den kommunala myndigheten som övervakar tobakslagen. En enskild boende har inte rätt att ansöka om rökförbud hos myndigheten.

Ett system för spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter tas i bruk 20.5.2019
– Kom också ihåg att anmäla eventuella ändringar i försäljningspunkter
Ett system för spårbarhet av tobaksprodukter tas i bruk den 20 maj 2019. Före nämnda datum ska alla som deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter ansöka om identifieringskoder som möjliggör identifiering av företag och verksamhetsställen. Alla från tillverkaren till det första detaljhandelsstället behöver en identifikationskod

Ansökan om identfireringskod

Läs mera
Spårbarhet och säkerhetsmärkning
Identifieringskoder tas i bruk 20.5.2019 Valvira
Ansökan om identifieringskoder och köp från partihandel efter 19.7.2019 (på finska)
Bekämpning av olaglig handel  Valvira

Läs mera