Tobaksprodukter, nikotinvätskor, preparat avsedda för nikotinersättningsterapi, försäljning och tillsyn

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 

Frågor i anslutning till försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor och preparat avsedda för nikotinersättningsterapi och förbud och begränsning av tobaksrökning hör till kommunens uppgifter.

Det övergripande syftet med tobakslagen är att skydda befolkningen från de hälsoolägenheter som tobaksrökning medför.

Försäljningen av tobak, nikotinvätskor och preparat avsedda för nikotinersättningsterapi förutsätter tillstånd och målet är att minska vanan att röka och förhindra att minderåriga får tag på tobaksprodukter. Samtidigt strävar man efter att förhindra att olagligt importerade och förbjudna tobaksprodukter sprids via de lagliga distributionskanalerna.

Totalreformen av tobakslagen trädde i kraft 15.8.2016. Lagen ger bostadssammanslutningar rätt att ansöka om rökförbud på balkongerna till lägenheterna, utomhusområden som används av lägenheterna och till och med inne i lägenheterna. Rökförbuden meddelas på ansökan av bostadssammanslutningen av den kommunala myndigheten som övervakar tobakslagen. En enskild boende har inte rätt att ansöka om rökförbud hos myndigheten.

Läs mera