Tjänster och produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt under undantagsförhållanden

Borgå stad vill underlätta sina invånarnas liv och stöda områdets företagsverksamhet som försvåras av coronaviruset. Vi har samlat information om företag, tjänster och produkter som producerats på ett ansvarsfullt sätt. Vi följer myndigheternas anvisningar och principerna för ansvarsfull turism.

Du kan anmäla din produkt eller tjänst via detta formulär.

Vi godkänner produkter eller tjänster som kan produceras utan närkontakt.

Mera information: Hur kan vi hjälpa varandra?

Företagsrådgivning
Posintras företagsrådgivning hjälper per telefon eller e-post tfn. 050 597 3887, info@posintra.fi, vardagar kl. 9 – 16. www.posintra.fi