Tjänster till skolorna

Ungdomstjänsterna gör samarbete med de lokala skolorna.

Till verksamheten hör olika former av:

  • Sjuornas dagar och flyktingens stig
  • tema-lektioner
  • föräldrakvällar
  • klassprojekt och samarbete kring elevvården

Ungdomstjänsterna har samlat utbudet i servicebrickan som kompletteras och uppdateras regelbundet.

Kontaktpersoner

Noggrannare skolindelningar hittar du i servicebrickan

Håven-projektet Erica Wallén Matti Valasti