Tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering

Vår verksamhet bygger på klientorientering. Vår kundtjänst är lösningsfokuserad och flexibel. Våra sysselsättningsfrämjande tjänster är individuellt skräddarsydda efter dina behov, och utgångspunkten är dina egna mål och styrkor. Våra tjänster är avgiftsfria.

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Syftet med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att främja långtidsarbetslösa personers förutsättningar för sysselsättning. Tyngdpunkten kan även ligga i att ge stöd för hantering av vardag och att öka delaktighet. Innehållet definieras i enlighet med individuella mål.

Syftet med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att främja långtidsarbetslösa personers förutsättningar för sysselsättning. Tyngdpunkten kan även ligga i att ge stöd för hantering av vardag och att öka delaktighet. Innehållet definieras i enlighet med individuella mål.

Rehabiliterande arbetsverksamhet ordnas 1–4 dagar i veckan och 4 timmar per dag, och varar minst tre månader utan avbrott. Verksamheten kan ordnas antingen självständigt eller i en grupp. Under arbetsverksamheten har du rätt till arbetslöshetsförmån och nio euro i kostnadsersättning per deltagandedag. Resekostnader ersätts. 

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en socialtjänst enligt socialvårdslagen och organiseras i enlighet med lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Rehabiliterande arbetsverksamhet ges på Borgå stads egna verkstäder samt på stadens övriga enheter. Rehabiliterande arbetsverksamhet organiseras även som köptjänster av Samaria Rf, Sotek samt Duunitalot.

Verkstad 

Lönesubvention

Lönesubvention är ett stöd som beviljas arbetsgivare som ersättning för en del av kostnaderna för att anställa en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan få lönesubvention endast för att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande.

För dig är lönesubvention en möjlighet att sysselsätta dig i ett arbete som du annars inte skulle få på grund av att din yrkeskompetens inte räcker till eller du har ett handikapp eller en sjukdom som påverkar hur du klarar av arbetsuppgifterna. Din jobbcoach utvärderar situationen tillsammans med dig.

Arbetsprövning

Arbetsprövning är ett bra alternativ om du är en arbetslös arbetssökande från Borgå och Arbetsprövning är ett bra alternativ om du är en arbetslös arbetssökande från Borgå och

  • vill sysselsätta dig
  • du saknar yrkesutbildning
  • du planerar att byta yrke eller bransch 

Borgå stad ordnar arbetsprövning inom stadens olika sektorer. Anordnaren av en arbetsprövning kan även vara ett företag, en förening, en organisation, en stiftelse, ett statligt verk eller en arbetsverkstad.

Du kan få arbetsprövning via jobbcoach eller via Östra Nylands sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Kontrollera alltid din rätt till arbetsprövning innan du söker till den. Under arbetsprövningen får du ingen lön, men dock arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning.

Målet med arbetsprövning är att klarlägga yrkesvals- och karriäralternativ, att värdera arbetets lämplighet och att stöda återgången till arbetsmarknaden.  

Blanketter för arbetsprövning

Individuell handledning

På Borgå stads verkstäder kan socialhandledaren ge individuell planenlig handledning. Individuell handledning skräddarsys tillsammans med klienten så att verksamheten stöder hen så bra som möjligt. Individuell handledning består av stöd och handledning för klienten, vad gäller både vardagen och arbetslivet.

Sysselsättningsskyldighet

Sysselsättningsskyldigheten är en tjänst som är fastställd genom lag, och innebär att staden under vissa förutsättningar är skyldig att erbjuda arbete för arbetslösa arbetssökande över 57 år vars arbetslöshetsdagpenningstid löper ut innan de fyller 61 år.

Garanterat arbete ska vara heltidsarbete som uppfyller arbetsvillkoret och anställningen bör vara minst 26 veckor lång. När längden av garanterat arbete definieras beaktas tidigare utfall av arbetsvillkor, eftersom utfallet minskar längden av garanterat arbete. Ett arbetsavtalsförhållande kan inte börja innan den maximala tiden för arbetslöshetsunderstöd har uppfyllts.