Tjänster för personer i olika åldrar

Granskning av barns tänder

Till granskning av munhälsa kallas

  • Alla 1,5-, tre-, och femåringar, av de barn som är i rådgivningsåldern. 
  • Alla skolelever i första, tredje, femte och åttondeklassen.
  • Åttonde klassisterna sköts huvudsakligen enligt Smidiga munklinikens verksamhetsmodell. Vården klar på en gång i mån av möjlighet.

Tandregleringsgranskning görs till:

  • Alla i fjärdeklassen

Eleverna hänvisas till den tandklinik som sköter skolorna.

På grund av de långa vårdköerna som uppstått med anledning av coronan, kallas inte 17-åringarna till tandgranskning som tidigare år. Man kan dock själv beställa tid genom att ringa den centraliserade tidsbeställningen tel. 019-5204330

 Tandvården är avgiftsfri till 18 års ålder.

Vuxna

Du får komma till tandvård enligt en individuell vårdplan.  Först görs en undersökning av munnen och tänderna.  Efter undersökningen gör tandläkaren upp en vårdplan om den fortsatta vården. Till en specialisttandläkare eller munhygienist behöver du remiss av hälsocentaltandläkaren eller en gällande vårdplan som hälsocentraltandläkaren gjort upp.

Tandvården för alla som fyllt 18 år är avgiftsbelagd.

Studerande

Du får en vårdhelhet under din studietid på din studieort.

Från början av år 2021 kan alla yrkeshögskolestuderanden anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses munvårdstjänster.

Läs mera på: www.yths.fi

Studerande kan också anlita sin hemkommuns tjänster.

När du väntar ditt första barn


Till familjer som väntar sitt första barn räknas även familjer, där den ena parten ska bli förälder för första gången och invandrarfamiljer (första barnet i Finland).

Vad behöver familjerna veta?

  • Föräldrarnas egen munvård
  • Betydelsen av föräldrarnas goda exempel för hela familjens munhälsa
  • Hur man kan förhindra att munbakterier överförs från den vuxna till barnet: slicka inte på barnets matbestick eller napp
  • Hur barnets mun och bett påverkas av sugande 
  • Matens betydelse för barnets munhälsa

Äldre och vuxna som bor i stött serviceboende