Tjänster för personer i olika åldrar

Granskning av barns tänder

Till granskning av munhälsa kallas

  • Alla ett-, tre-, och femåringar, av de barn som är i rådgivningsåldern. Från 1.3.2019 kallas 1,5-åringar (istället för 1-åringar)
  • Alla skolelever i första, femte och åttondeklassen.
  • Munhygienisterna kollar barnens tänder på 3 klassen från hösten 2017.
  • Alla 17-åringar.

Tandregleringsgranskning görs till:

  • Alla i fjärdeklassen

Eleverna hänvisas till den tandklinik som sköter skolorna.

Vuxna

Du får komma till tandvård enligt en individuell vårdplan.  Först görs en undersökning av munnen och tänderna.  Efter undersökningen gör tandläkaren upp en vårdplan om den fortsatta vården. Till en specialisttandläkare eller munhygienist behöver du remiss av hälsocentaltandläkaren eller en gällande vårdplan som hälsocentraltandläkaren gjort upp.

Tandvården för alla som fyllt 18 år är avgiftsbelagd.

Studerande

Du får en vårdhelhet under din studietid på din studieort.
Studerande kan anlita också sin hemkommuns tjänster.

När du väntar ditt första barn


Till familjer som väntar sitt första barn räknas även familjer, där den ena parten ska bli förälder för första gången och invandrarfamiljer (första barnet i Finland).

Vad behöver familjerna veta?

  • Föräldrarnas egen munvård
  • Betydelsen av föräldrarnas goda exempel för hela familjens munhälsa
  • Hur man kan förhindra att munbakterier överförs från den vuxna till barnet: slicka inte på barnets matbestick eller napp
  • Hur barnets mun och bett påverkas av sugande 
  • Matens betydelse för barnets munhälsa

Äldre och vuxna som bor i stött serviceboende