Tjänsten Mitt hälsoteam på hälsovårdscentralen

Mitt hälsotemas focus är speciellt i diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och astma. I stället för att sköta sina ärenden på flera av social-och hälsovårdens enheter så kan de skötas via Mitt hälsoteam.  

I hälsoteamet betjänas du enligt dina behov av yrkespersonalen inom social- och hälsovårdssektorn, såsom sjukskötare, hälsovårdare, läkare, fotterapeuter, socialhandledare, socialarbetare, depressionsvårdare och fysioterapeuter och vid behov av också andra yrkesgrupper.

Vi reserverar för dig alltid först en tid till en skötare. Skötaren utarbetar med dig en vård- och serviceplan, enligt vilken du får vård och tjänster. I samband med första besöket får du telefonnumret till Mitt hälsoteam.

Före den första mottagningen till Mitt hälsoteam bör du fylla en egenvårdsblankett och ta med den till mottagningen. Ta också med den aktuella läkemedelslistan och resultaten från egna mätningar (blodtryck, blodsocker, pef osv.)

Egenvårdsblanketten: www.borga.fi/halsovardscentral eller du kan hämta den från verksamhetsställen vid Näse.

I fortsättningen får du rådgivning, handledning och tjänster i Mitt hälsoteam enligt din vårdplan.