Tjänsten Mitt hälsoteam på hälsovårdscentralen

Har du en sjukdom som kräver regelbunden vård eller sköter du dina social- och hälsovårdsärenden på många olika ställen? Om du svarade ja så är Mitt hälsoteam den rätta platsen. 

I hälsoteamet betjänas du enligt dina behov av yrkespersonalen inom social- och hälsovårdssektorn, såsom sjukskötare, hälsovårdare, läkare, fotterapeuter, socialhandledare, socialarbetare, depressionsvårdare och fysioterapeuter och vid behov av också andra yrkesgrupper.

Vi reserverar för dig alltid först en tid till en skötare. Skötaren utarbetar med dig en vård- och serviceplan, enligt vilken du får vård och tjänster.

Före den första mottagningen till Mitt hälsoteam bör du fylla en egenvårdsblankett och ta med den till mottagningen. Ta också med den aktuella läkemedelslistan och resultaten från egna mätningar (blodtryck, blodsocker, pef osv.)

Egenvårdsblanketten: www.borga.fi/halsovardscentral eller du kan hämta den från verksamhetsställen vid Näse.

I fortsättningen får du rådgivning, handledning och tjänster i Mitt hälsoteam enligt din vårdplan.