Tjänsten Egenteam på hälsovårdscentralen

Har du en sjukdom som kräver regelbunden vård eller sköter du dina social- och hälsovårdsärenden på många olika ställen? Om du svarade ja så är Egenteam den rätta platsen. Du kan bli klient hos Egenteam genom att beställa en tid på hälsovårdscentralen för bedömning av vårdbehovet, tfn 019 520 4351.

I Egenteam betjänas du enligt dina behov av yrkespersonalen inom social- och hälsovårdssektorn, såsom sjukskötare, hälsovårdare, läkare, fotterapeuter, socialhandledare, socialarbetare, depressionsvårdare och fysioterapeuter och vid behov av också andra yrkesgrupper.

Vi reserverar för dig alltid först en tid till en skötare. Skötaren utarbetar med dig en vård- och serviceplan, enligt vilken du får vård och tjänster.

Före den första mottagningen till Egenteam bör du fylla en egenvårdsblankett och ta med den till mottagningen. Ta också med den aktuella läkemedelslistan och resultaten från egna mätningar (blodtryck, blodsocker, pef osv.) Egenvårdsblanketten hittar du på stadens webbsidor: www.borga.fi/halsovardscentral eller du kan hämta den från verksamhetsställena vid Näse eller Biskopsgatan.

I fortsättningen får du rådgivning, handledning och tjänster om Egenteam enligt din vårdplan.