Tjänsteinnehavarnas bindningar

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Utbildningsdirektör Kettunen Jari

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Point College,  ersättare i styrelsen

Betydande förmögenhet

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Akilles Bandy, styrelsens ordförande.
 • Suomen jääpalloliitto, styrelsemedlem.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Servicedirektör, tjänster för vuxna Kati Liukko

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Servicedirektör, barn och familjetjänster Maria Andersson

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä/Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, medlem i direktionen.
 • FSKC-Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, styrelsens ordförande.
 • Matilda Wrede institutet, styrelsemedlem.

Betydande förmögenhet.

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.

Kommunteknikchef Kari Hällström

Uppgifter i ledningen eller förtroendeuppdrag i samfund som bedriver näringsverksamhet.

 • Ingenting att meddela.

Betydande förmögenhet

 • Ingenting att meddela.

Annan bindning som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppgifter.

 • Ingenting att meddela.